KVALITET/SIKKERHETSKONTROLL

 

 

 

Vårt firma ble etablert i 1977, og har siden 1982 hatt godkjenning fra STEM/NVE.

Vi utfører kvalitet/sikkerhetskontroll i hht. den internasjonale standarden IEC 62353, over hele landet på det enkelte institutt.

Bildene ovenfor viser et av testinstrumentene, og utskrift som vedlegges internkontrollmappen som dokumentasjon.