Velkommen til

Elektronikkfirmaet O.S. Hagen & Co sin hjemmeside

Firmaet ble etablert i 1977 og vi var et av de første som ble godkjent for reparasjon av elektromedisinsk utstyr da godkjenningsordningen ble innført.

I tillegg til å drive elektronisk serviceverksted

har vi plukket ut noen få solide produkter som vi tillbyr markedet.